Hur mycket kostar det att leva?

Denna tabell är baserad på siffror från Konsumentverket. Prognosen gäller för 2005 och är beräknad för friska personer boende i lägenhet. Siffrorna är medelvärden per månad och ger inte utrymme för någon lyx men innebär heller inte ett liv på svältgränsen.

Addera de individuella kostnaderna för ditt kön och de gemensamma hushållskostnaderna för din hushållsstorlek så får du reda på ungefär hur mycket det kostar att leva för just dig. Glöm dock inte att räkna inte bostadskostnaderna när du gör din budget.

Individuella kostnader Kvinnor (19-30 år) Män (19-30 år)
Livsmedel (utom lunch) 850 1 100
Livsmedel (inklusive lunch) 1 110 1 450
Kläder, skor 490 480
Fritid, lek 370 370
Hygien 280 240
Summa...
.... utan lunch 1 990   2 190
.... inklusive lunch 2 250   2 540

Gemensamma hushållskostnader 1 person 2 personer 3 personer 4 personer
Förbrukningsvaror 110 130 210 240
Hemutrustning 380 460 580 640
Dagstidning, telefon, TV-licens 660 740 820 870
Hemförsäkring 80-150 80-160 90-170 90-180
Summa 1 230-300 1 410-490 1 700-780 1 840-930