Innan du flyttar

Mycket att tänka på...

Att det är ett stort steg att flytta hemifrån är nog de flesta redan medvetna om. Vår uppgift är att underlätta för dig som har tagit detta beslut. Men, först av allt vill vi bara försäkra oss om att du verkligen vet vad du gett dig in på. Att flytta handlar inte bara om att maten inte längre står på bordet, att kläderna inte längre tvättas av någon annan eller att dina jobbiga syskon inte längre stökar ned ditt rum. Med frihet kommer som bekant också ansvar. Dessutom kostar det att flytta hemifrån! De löpande utgifterna varje månad ökar med cirka 2500 kronor jämfört med om du bor hemma och betalar för det. Är du medveten om allt detta önskar vi dig dock lycka till med förberedelserna!