Försäkringar

Grundtanken med försäkringar är mycket enkel: Många människor delar på risken för något som sällan inträffar. Det är inte bara hus, cyklar, mobiltelefoner och soffor som kan försäkras om olyckan är framme. Det finns även försäkringar som kan ge dig ersättning om du själv blir skadad.

Hemförsäkring

En hemförsäkring består av flera olika försäkringar som bland annat hjälper dig att ersätta skador på din privata egendom (mobil, cykel m.m.) och att ge dig ersättning om du blir skadad eller skadeståndsskyldig. Du behöver en hemförsäkring om du:

Vad ingår i en hemförsäkring?

  • Egendomsförsäkring kan ersätta skador på det du äger, hyr eller lånar. När du tecknar en egendomsförsäkring måste du uppge ett försäkringsbelopp, du måste värdera dina ägodelar. En god idé är därför att du helt enkelt skriver ned alla saker av värde som är dina. Försäkringsbolagen är intresserade av pris, inköpsdatum och tillverkare. Det kan vara värt att fotografera eller videofilma. Glöm inte att ta med allt du har på vinden och i källaren! När listan är klar ska du inte göra tabben och förvara den i din lägenhet. Gör en kopia som du förvarar hos någon anhörig eller, ännu säkrare, i ett bankfack.
  • Ansvarsförsäkring kan ge ersättning om du som privatperson blir skadeståndsskyldig.
  • Rättsskyddsförsäkring kan ersätta dina kostnader för eventuellt juridiskt ombud om du råkar i tvist med någon.
  • Personförsäkring vid överfall kan ge ekonomisk ersättning om du får personskador eller om du har utsatts för t.ex. våldtäkt eller misshandel.
  • Reseförsäkring ingår i de flesta hemförsäkringar och ger dig ett utökat skydd när du reser. Du kan t.ex. få ersättning om du under vistelsen behöver vård på sjukhus.
Äger du en bostadsrätt har du ett större ansvar för lägenheten jämfört med om du bor i en hyresrätt. Det kan därför vara klokt att du tecknar en bostadsrättsförsäkring.

Andra försäkringar

Genom en sjuk- och olycksfallsförsäkring kan du bl.a. få en engångsersättning om du på grund av en olycka eller sjukdom får en bestående invaliditet. Hur stor ersättningen blir beror på vilket försäkringsbelopp du har valt och hur svårt invalidiserad du blir. Tips: Du kan ofta få en bra och billig sjuk- olycksförsäkring genom arbetet eller facket.

Med en personförsäkring kan du även försäkra dig själv. Den här försäkringen kan bestå av flera olika delar som t.ex. kan ge dig ersättning för olycksfall eller långvarig sjukdom. För att få reda på mer bör du ta kontakt med olika försäkringsbolag och fråga hur deras villkor ser ut angående personförsäkringar.

Har ditt husdjur fått följa med till din nya lya är det bra att du har en djurförsäkring. Det är dyrt att gå till veterinären men med en djurförsäkring kan du få ersättning och på så sätt minska kostnaden.

Om du vill ha ett ökat skydd har du möjlighet att köpa extra försäkringar, tilläggsförsäkringar. Du kanske vill ha ett extra skydd för din idrottsutrustning eller för ditt dyra musikinstrument.

 

Något att tänka på

För att få utnyttja din försäkring måste du betala en viss kostnad. Denna kallas för självrisk. Självrisken dras från den ersättning som utbetalas och varierar mellan olika bolag.

För att få ut någon ersättning över huvud taget krävs det att du följt aktsamhetskravet. Har du slarvat med att stänga fönstret eller låsa cykeln får du nedsatt eller ingen ersättning alls. Det är ditt ansvar att göra allt du kan för att förhindra stöld eller skador.

I Sverige finns det regler på att alla ska ha en brandvarnare i sitt hem. Se till att fastighetsskötaren monterar en om du inte har någon. Glöm inte att byta batterier i den med jämna mellanrum, ungefär en gång varje år. När det är dags för detta påminner brandvarnaren genom att pipa i jämna intervall.

Det är viktigt att du inte har namn och adress på din nyckelknippa. Tappar du bort nycklarna är det viktigt att du byter lås illa kvickt. Du kan öka dina chanser att få tillbaka nycklarna genom att köpa en nyckelbricka, t.ex. av Stöldskyddsföreningen. Har du tur hittar någon dina nyklar och skickar dem till företaget och du får sedan tillbaka dem. Jag har själv fått tillbaka nycklar på detta sätt så det kan faktiskt vara värt det.

De flesta försäkringsbolag har en jourtelefon som du kan ringa till dygnet runt. Genom den kan du komma i kontakt med låssmed, hantverkare, glasmästare eller rörmokare om olyckan väl har varit framme. Om något blir stulet eller skadat i ditt hem är det även viktigt att göra en polisanmälan.

Innan du bestämmer dig

Jämför olika försäkringsbolag innan du bestämmer dig för vilka försäkringar du ska ha. Du kan få betala olika mycket i självrisk hos olika bolag för samma försäkring. Samma försäkring kan också ge olika skydd hos olika bolag. Det är därför viktigt att du väljer en försäkring med de skydd du behöver.

Konsumenternas Försäkringsbyrå hjälper till att välja en försäkring som är anpassad för dig och dina behov. Du kan läsa om olika försäkringar på deras hemsida. Där finns även exempel som kan vara värda att följa om du har svårt för att värdera dina ägodelar. Du kan även nå dem på telefonnummer 08-22 58 00.