Enkätsvar

För att få reda på hur tankarna rör sig kring temat att flytta hemifrån lämnade vi ut en enkät i ämnet till alla treor på Kungsholmens Gymnasium. Totalt har 152 elever mellan sjutton och nitton svarat på frågorna, och resultatet visas i följande diagram. Av de som svarat var 101 tjejer och 51 killar. Slutsatser bör dras med en nypa salt med tanke på det begränsade underlaget. Trots det kan det ändå vara lite kul att se vilka förväntningar och farhågor vi har, vi som snart kommer att ställas inför uppgiften att hitta en egen lya och försörja oss själva.