Checklista

Om du flyttar från en hyresrätt måste du skriftligen säga upp hyresavtalet vid den tidpunkt som framgår av kontraktet. Annars kan du riskera att behöva betala hyra efter att du flyttat, och det vill man ju inte!

Ska du hyra i andra hand behövs tillstånd från hyresvärden eller hyresnämnden. Om något sånt inte finns kan hyresgästen bli uppsagd och du blir tvungen att flytta.

Hör efter med din nya hyresvärd vad som ingår i hyran. Vanligtvis ingår vatten, men gas och el kan tillkomma och då måste du göra upp med abonnemang. Oftast kan du överta det från föregående hyresgäst - men se till att läsa av mätaren.

Se till att ha en egen hemförsäkring redan från första dagen. För mer information se försäkringar.

Enligt lag måste du senast fem dagar före flytten anmäla din nya adress till Svensk Adressändring på hemsidan eller på telefon: 020-97 98 99. I och med detta kommer den nya adressen även till bl.a. Folkbokföringen, Försäkringskassan, CSN, kommunen, landstinget, SPAR - Svenska Statens Adressändring. Anmälan är gratis.

Var lite omtänksam mot dina föräldrar och beställ eftersändning på din post hos Svensk Adressändring. Är du under 26 år kostar det dig 100 kronor per år, då ingår också färdigtryckta flyttkort.

Enligt lagen måste du betala TV-licens om du har en TV i ditt nya hem. Ring och anmäl hos Radiotjänst 020-91 00 04.

Beställ telefon eller flytta eventuellt abonnemang minst två veckor före flytten. Ta kontakt med din teleoperatör. För mer information se telefoni.

Har du dator och Internet krävs också ett Internetabonnemang. Idag finns många som erbjuder detta helt gratis. Ta kontakt med en Internetoperatör.

Prenumererar du på en tidning är det bra att meddela din nya adress innan du flyttar. Exempelvis veckotidningar kommer rätt om du beställt eftersändning, men kom ihåg att meddela din nya adress om du förlänger prenumerationen.