Bostadsbrist

Att det är svårt att hitta någonstans att bo är det väl ingen som har kunnat undgå. Tyvärr är det också oftast så att ungdomar drabbas hårdast av bostadsbristen. Enligt den årliga enkät som Boverket gör om bostadsmarknaden säger hela fyra av tio kommuner att det råder underskott på bostäder som lämpar sig för unga.

Ytterst få kommuner satsar på att bygga särskilda ungdomsbostäder. Därför är det ofta så att de lägenheter som finns att tillgå är alldeles för stora och för dyra för unga och studerande. I vissa kommuner, i första hand de med överskott av bostäder, händer det dock att man ger hyresrabatter eller plomberar rum för att ungdomar ska ha råd att bo där. Då bostadsbristen ökar minskar emellertid dessa åtgärder.

Även för er studenter på bostadsjakt ser det mörkt ut. Visserligen så byggdes det enligt SCB omkring 12 500 nya studentbostäder mellan 1998 och 2002, men trots detta så saknas ändå bostäder för alla studenter på hälften av landets högskoleorter.

Källa: ”Bostadsmarknaden 2003-2004. Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2003” (PDF-fil).